loading...
XIX Walny Zjazd Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich

W dniach 14-15 marca 2015 roku w Stadninie Koni Janów Podalski odbędzie się XIX Walny Zjazd PZHKA. Obrady odbywać się będą w centrum konferencyjnym w krytej ujeżdżalni. Zarząd związku uprzejmie prosi o zgłaszanie udziału najpóźniej do soboty, 7 marca bezpośrednio do Kierownik Biura - Katarzyny Wawiórko.

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
Stadnina Koni Janów Podlaski
21-505 Janów Podlaski

Kierownik Biura - Katarzyna Wawiórko
tel. (83) 341-32-50
tel. kom. 0-607-083-547
fax (83) 341-33-60 (w biurze stadniny)
Office@pzhka.arabians.pl

Warunki uczestnictwa

Program XIX Zjazdu

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy pobrać oryginalny formularz poniżej (plik w dwóch formatach - do wyboru):

Uwaga – prosimy dla każdego uczestnika wypełnić osobną deklarację.

Ankieta hodowlana

Zarząd zwraca się też z prośbą o podanie aktualnych informacji na temat posiadanych koni (wg zamieszczonego niżej wzoru) i przesłanie ich na podany wyżej adres biura. Wzór ankiety do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

Ze względu na ograniczanie kosztów sprawozdanie finansowe i program nie będą wysyłane pocztą do wszystkich członków. Członkowie związku, którzy życzą sobie otrzymać materiały przed zjazdem proszeni są o przysyłanie aktualnych adresów e-mail na adres biura.

Uwaga! Obrady są zamknięte (wstęp tylko dla Członków). Dla zainteresowanych spoza szeregów związku pozostaje możliwość uczestniczenia w pokazach koni w niedzielę w SK Janów Podlaski.